Christian Rohlfs. Die Hagensche Sammlung

Christian Rohlfs. Die Hagensche Sammlung

Künstler: Christian Rohlfs
Herausgeber: Ute Eggeling, Michael Beck
Text: Mario-Andreas von Lüttichau, Helene Rohlfs

Deutsch
Hardcover, 29,5 x 23,1 cm
88 Seiten, 46 Abbildungen

Beck & Eggeling Kunstverlag, 2008
ISBN 978-3-93091950-5

30 €

Bestellen
"jetzt"

"jetzt"

Künstler:innen: Tjorg Douglas Beer, Alkis Boutlis, Thorsten Brinkmann, Jonas Burgert, =oggi e adesso (d.i. Christina Feuser), Marianna Gartner, Chris Hipkiss, Richard Jordan, Gustav Kluge, Ulrich Lamsfuß, Martin Maloney, Dan McCarthy, Jonathan Meese, Mariele Neudecker, Diana Rattray, Daniel Richter, Tom Sachs, Kiki Smith, Emma Stibbon, Jannis Varelas, Maja Vukoje, René Wirths, Kailiang Yang, Wojtek Zasadni
Herausgeber: Ute Eggeling, Michael Beck
Text: Bettina Schob

Deutsch, Deutsch
28 x 21 cm
32 Seiten, 26 Abbildungen

Beck & Eggeling Kunstverlag, 2007
ISBN 978-3-93091945-1

9 €

Bestellen
Pierre-Auguste Renoir. Eine kleine Sammlung

Pierre-Auguste Renoir. Eine kleine Sammlung

Künstler: Pierre-Auguste Renoir
Herausgeber: Ute Eggeling, Michael Beck
Text: Paul Renoir

Englisch, Deutsch
Softcover, 33 x 25 cm
44 Seiten, 19 Abbildungen

Beck & Eggeling Kunstverlag, 1998
ISBN 978-3-93091919-2

15 €

Bestellen
Arne Reinhardt. Influenz

Arne Reinhardt. Influenz

Künstler: Arne Reinhardt
Herausgeber: Ute Eggeling, Michael Beck
Text: Frank Eckart

Englisch, Deutsch
Softcover, 21 x 15 cm
22 Seiten, 26 Abbildungen

Beck & Eggeling Kunstverlag, 1997
ISBN 978-3-93091910-9

vergriffen

BECK & EGGELING INTERNATIONAL FIANE ART · DÜSSELDORF · VIENNA — INFO@BECK-EGGELING.DE · WWW.BECK-EGGELING.DE

BILKER STR. 5 & 4 – 6 · D - 40213 DÜSSELDORF · T +49 211 4915890 — MARGARETENSTRASSE 5 /19 · A -1040 WIEN · T +43 1 581 1956